การฝากถุงสัมภาระสำรอง

นักกีฬาระยะ 100 กม. และ 50 กม. ได้รับสิทธิ์ฝากถุงสัมภาระสำรองสูงสุดถึง 5 ใบ เพื่อใช้ในจุดเช็คพอยท์ทั้ง 5 จุด (1 ใบต่อ 1 เช็คพอยท์) นักกีฬาสามารถนำสิ่งของที่ต้องการใช้ระหว่างการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมให้พลังงาน เครื่องดื่มเกลือแร่ เสื้อผ้า หรือ ยาประจำตัวต่างๆ ซึ่งทางผู้จัดฯจะนำส่งถุงแต่ละใบไปที่จุดเช็คพอยท์แต่ละจุดตามที่ระบุ

นักกีฬาต้องนำฝากถุงสัมภาระสำรองในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. – 20.00 น. เท่านั้น ณ บริเวณที่รับของที่ระลึก ที่ฟาร์มวรนาถ โดยจะไม่มีการรับฝากถุงสัมภาระสำรองหลังจากเวลาที่ระบุดังกล่าว หรือในเช้าวันแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ ไม่มีการบังคับฝากถุงสัมภาระทุกจุด จำนวนถุงสัมภาระขึ้นอยู่กับความต้องการของนักกีฬา แต่จะฝากได้ไม่เกิน 5 ใบ (1 ใบ ต่อ 1 เช็คพอยท์) ถุงสัมภาระทุกใบควรกันน้ำได้ รวมทั้งเขียนชื่อ เบอร์วิ่ง และ จุดเช็คพอยท์ที่ต้องการฝาก (เช็คพอยท์เบอร์ 1 ถึง 5) กรุณาอย่าใส่ของมีค่าในกระเป๋าฝาก ผู้จัดฯไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย

หลังจากวันแข่งขัน นักกีฬาสามารถมารับถุงสัมภาระสำรองที่ฝากไว้ที่เช็คพอยต์ต่างๆ ได้ในวันอาทิตย์ที่
2 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. - 16:00 น. ที่สิมาลินทร์ รีสอร์ท ตรงข้ามกับฟาร์มวรนาถ