การรับหมายเลขวิ่งและของที่ระลึก

วัน-เวลา : วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563  
เวลา : 14.00 น. – 20.00 น.
สถานที่ : ฟาร์มวรนาถ (ตรงข้ามกับสิมาลินทร์ รีสอร์ท)
ขั้นตอนการรับหมายเลขวิ่งและของที่ระลึก
 1. เช็คหมายเลขวิ่งของท่านผ่านออนไลน์ (ซึ่งจะประกาศในเดือนมกราคม 2563)
 2. กรอกและเซ็นแบบฟอร์มยินยอม
 3. แสดงบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางตัวจริง
 4. นักกีฬาทุกคนจะได้รับของที่ระลึก ประกอบด้วย
  • หมายเลขวิ่ง
  • ชิพจับเวลา
  • ถุงผ้า
  • เสื้อที่ระลึกการแข่งขันจาก เดอะ นอท เฟซ ®
  • แผนที่เส้นทางวิ่ง และเบอร์โทรฉุกเฉิน (สำหรับนักวิ่งประเภท 50 กม. และ 100 กม.)
 5. นักกีฬาจะต้องรับหมายเลขวิ่งด้วยตนเองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการรับแทน เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 6. กรณีนักกีฬาไม่สามารถร่วมการแข่งขัน สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับของที่ระลึกแทนได้ โดยผู้จัดฯขอสงวนสิทธิ์งดมอบหมายเลขวิ่งและชิพจับเวลาเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ลงแข่งขัน ทั้งนี้ผู้รับแทนจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครและหลักฐานการสมัครเพื่อมารับแทนได้
*หมายเหตุ: การสมัครวิ่งในทุกประเภท ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อหรือโอนสิทธิ์การสมัครให้ผู้อื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น