เส้นทางการแข่งขัน

เส้นทางการแข่งขัน ประเภท 25 กม. และ 15กม.

  • ประเภท 15 กม. วิ่งเส้นทาง 15 กม. จำนวน 1 รอบ
  • ประเภท 25 กม. วิ่งเส้นทาง 25 กม. จำนวน 1 รอบ
  • จุดให้น้ำบนเส้นทางการแข่งขันจะมีประมาณทุกๆ 2 – 2.5 กม. มีน้ำดื่มบริการตลอดเส้นทางการแข่งขัน ส่วนบนเส้นทาง 25 กม. มีน้ำดื่มเกลือแร่บริการจำนวน 2 จุด
Download Map

เส้นทางการแข่งขัน ประเภท 50 กม. และ 100กม.

  • ประเภท 50 กม. วิ่งเส้นทาง 50 กม. จำนวน 1 รอบ
  • ประเภท 100 กม. วิ่งเส้นทาง 50 กม. จำนวน 2 รอบ
  • จุดให้น้ำ / จุดเช็คพอยท์จะมี 5 จุดประมาณทุกๆ 10 กม. สำหรับเส้นทาง 1 รอบของระยะทาง 50 กม.ในแต่ละจุดให้บริการน้ำดื่ม น้ำเกลือแร่ ผลไม้ (กล้วยและแตงโม) และถุงสัมภาระสำรองที่ฝากไว้ สำหรับจุดที่บริการอาหารจะจัดไว้ที่จุดเช็คพอยท์ 5 สำหรับนักกีฬาประเภท 100 กม.
  • นักกีฬาสามารถฝากถุงสัมภาระสำรองไว้ตามจุดเช็คพอยท์ต่างๆ ดูรายละเอียดได้ที่การฝากถุงสัมภาระสำรอง
  • หมายเหตุ แม้ในแต่ละจุดจะมีบริการน้ำดื่ม น้ำเกลือแร่ ผลไม้ นักกีฬาควรเตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับตนเอง เช่น อาหารเสริมพลังงานเพิ่มเติมตามความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยารักษาโรคประจำตัวไว้ด้วย
Download Map