สัญลักษณ์นำทาง

การบอกระยะทางจะมีติดตั้งประมาณทุกๆ 5 กม. รวททั้งมีป้ายลูกศร และ แถบขาว-แดงบอกตลอดเส้นทาง ในเวลากลางคืนจะมีการติดตั้งแท่งเรืองแสงเพื่อนำทาง นอกจากนั้นจะมีป้ายกากบาท (X) ตามทางแยกเพื่อบ่งบอกเส้นทางที่ไม่ใช่เส้นทางการแข่งขัน หากรู้สึกว่าตนเองออกนอกเส้นทาง โปรดย้อนกลับไปยังจุดสุดท้ายที่ท่านเห็นเครื่องหมายนำทาง
เพื่อความปลอดภัยนักวิ่งควรศึกษารายละเอียดแผนที่เส้นทางก่อนเริ่มการแข่งขัน สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้จัดฯ
อีเมล info@gotorace.com หรือ โทร 02-236-2931 และ 02-236-2932

หมายเหตุ สัญลักษณ์นำทางจะติดตั้งก่อนการแข่งขัน อาจสูญหายหรือชำรุด