คำแนะนำด้านสุขภาพ

นักกีฬาควรมีพื้นฐานสุขภาพแข็งแรง ออกกำลังกายและซ้อมวิ่งอย่างสม่ำเสมอก่อนเข้าแข่งขัน เนื่องจากเส้นทางวิ่งผจญภัยจะมีความแตกต่างจากการวิ่งบนถนนหรือลู่ทั่วไป ด้วยผิวถนนสูงต่ำ และขรุขระมากกว่า ดังนั้นผู้เข้าแข่งต้องเคยผ่านประสบการวิ่งแบบออฟโรด นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ นักกีฬาจะต้องช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งพบกรณีฉุกเฉินได้ทั่วไปในการแข่งขันประเภทนี้ ดังนั้นนักกีฬาต้องมีความรู้พื้นฐานการปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น นักกีฬาต้องเตรียมและนำยารักษาโรคประจำตัวติดตัวตลอดการแข่งขัน

ผู้จัดฯไม่แนะนำให้ผู้มีโรคประจำตัวหรืออาการดังต่อไปนี้เข้าแข่งขัน

  1. โรคความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิด หรือ ลิ้นหัวใจรั่ว
  2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และกลุ่มโรคหัวใจอื่นๆ
  3. โรคหัวใจขาดเลือด หรือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และ ภาวะที่หัวใจเต้นผิดปกติ
  4. โรคเบาหวาน
  5. โรคอื่นๆที่อาจก่อให้เกิดภาวะเฉียบพลันจากการวิ่ง