สัมภาระบังคับ

รายการสัมภาระบังคับ
อุปกรณ์ 100 กม. 50 กม.
เป้หลังบรรจุน้ำ / สายคาดบรรจุน้ำ/ ขวดน้ำที่มีความจุ* 2 ลิตร 2 ลิตร
ชุดไฟฉายสวมหัว (พร้อมแบตเตอรี่สำรอง)*
โทรศัพท์มือถือ (ชาร์ตแบตเตอรี่เต็ม)*
อาหาร,อาหารเสริมชนิดแท่ง และเจลให้พลังงาน
นกหวีด
แผนที่เส้นทางวิ่ง (ที่ทางผู้จัดฯ ได้จัดเตรียมให้)

หมายเหตุ:
นักกีฬา 100 กม. และ 50 กม. ต้องปฏิบัติดังนี้

 • นักกีฬาจะต้องมีเป้/อุปกรณ์บรรจุน้ำตามความจุบังคับและอุปกรณ์บังคับครบถ้วนก่อนปล่อยตัวและจนจบการแข่งขัน
 • นักกีฬาจะต้องมีเป้/อุปกรณ์บรรจุน้ำตามความจุบังคับก่อนปล่อยตัวโดยเจ้าหน้าที่จะตรวจเช็คสัมภาระบังคับ ณ ทางเข้าจุดปล่อยตัว หากนักกีฬาคนใดมีอุปกรณ์บังคับไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าแข่งขัน
 • เพื่อความปลอดภัยจะมีการสุ่มตรวจระหว่างการแข่งขัน หากสัมภาระบังคับไม่ครบ ไม่อนุญาตให้แข่งขันต่อจนกว่าจะหาสัมภาระบังคับให้ครบ
 • ต้องเข้าเส้นชัยพร้อมสัมภาระบังคับ และ เป้/อุปกรณ์บรรจุน้ำ ไม่อนุญาตให้ทิ้งสัมภาระบังคับระหว่างแข่ง หากเข้าเส้นชัยโดยไม่มีสัมภาระบังคับ และ เป้/อุปกรณ์บรรจุน้ำ นักกีฬาจะถูกทำโทษด้วยการปรับเวลา หรือ ถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน นักกีฬาจะต้องใช้อุปกรณ์บรรจุน้ำที่ได้มาตรฐานและเป็นระบบสากล ตัวอย่างเช่น เป้หลังบรรจุน้ำ หรือสายคาดบรรจุน้ำ เป็นต้น
 • • ปริมาตรน้ำสำหรับนักวิ่ง 100 กม. และ 50 กม. คือจำนวน 2 ลิตร ทั้งนี้สามารถคำนวณรวมปริมาตรจากภาชนะอื่นๆ ไม่อนุญาตให้ใช้หรือถือขวดน้ำดื่มพลาสติก ข้อแนะนำสำหรับนักวิ่งเทรล คือ มือจะต้องว่างพร้อมช่วยเหลือตนเองในภาวะฉุกเฉินได้ในทันที
 • ชุดไฟฉายสวมหัวความสว่างขั้นต่ำ 100 ลูเมน พร้อมถ่านสำรอง เนื่องจากเส้นทางการแข่งขันขรุขระ และ มีเวลาการแข่งขันในช่วงที่ไม่มีแสงสว่าง ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟฉายแบบถือ แทนที่ไฟฉายสวมหัวได้
 • โทรศัพท์มือถือต้องชาร์ตแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการแข่งขัน
อุปกรณ์แนะนำ
 • รองเท้าวิ่งเทรล
 • กระเป๋ากันน้ำใส่โทรศัพท์มือถือ
 • หมวกสำหรับวิ่ง
 • ไม้ไต่เขา
 • ครีมกันแดด
 • โลชั่น ครีม หรือเจลหล่อลื่น เพื่อลดการเสียดสี
 • แว่นกันแดดกีฬา
 • ถุงเท้าสำรอง 1 คู่
 • ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • แบตเตอรี่สำรองสำหรับโทรศัพท์มือถือ
 • อุปกรณ์นำทาง (GPS)
 • เข็มทิศ