การสมัคร

ประเภท ราคาสุดพิเศษ (บาท)
(8 ส.ค. - 9 ส.ค. 2562)
ราคาพิเศษ (บาท)
(10 ส.ค. - 16 ส.ค. 2562)
ราคาปกติ (บาท)
(17 ส.ค. - 30 พ.ย. 2562)
100 กม. 2,500 3,000 3,500
50 กม. 1,600 2,000 2,500
25 กม. 1,200 1,500 1,800
15 กม. 1,000 1,200 1,500
หมายเหตุ *การสมัครประเภท 100 กม. สามารถสมัครออนไลน์ได้ทาง www.gotorace.com เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการรับสมัคร สามารถเริ่มส่งหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป โปรดอ่าน “เงื่อนไขการแข่งขันของแต่ละประเภท“ เพิ่มเติมได้จากด้านล่าง
*ไม่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิ์การสมัคร และไม่มีการคืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
*ค่าสมัครข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
*รับสมัครจำนวนจำกัด โปรดลงทะเบียนล่วงหน้า
*ปิดรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2562 หรือ จนกว่าเต็มจำนวนที่จำกัดไว้
*นักกีฬาจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2563 (การคำนวณอายุ พ.ศ. 2563 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด)
หมายเหตุ การแข่งขัน เดอะ นอท เฟซ 100® เป็นการแข่งขันวิ่งเทรล เส้นทางอาจมีความยากลำบาก ลาดชัน มีการผจญภัย อยู่ห่างไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวก มีอากาศแปรปรวน และ บางเวลาต้องวิ่งในความมืด นักกีฬาจึงจำเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างมากในการลงแข่งขัน มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดปัญหา ต้องฝึกฝนตนเองเตรียมร่างกายให้พร้อมต่อการแข่งขันและเผชิญต่อสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดมาก่อน นักกีฬาจะต้องศึกษาแผนที่เส้นทางการแข่งขัน ในรุ่นที่ตนเองสมัครอย่างละเอียด และ ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการสมัครแข่งขันเท่านั้นจึงจะสามารถสมัคร และ ลงแข่งขันได้

ภายในเส้นทางการแข่งขันจะมีการแสดงป้ายบอกระยะกิโลเมตร สัญลักษณ์และป้ายชี้นำทาง โดยที่นักกีฬาจะต้องศึกษาแผนที่เส้นทางการแข่งขันที่ลงทะเบียนอย่างละเอียด สำหรับการวิ่ง 100กม. และ 50กม. แนะนำว่าควรเป็นนักกีฬาที่มีประสบการณ์และเคยผ่านการแข่งขันวิ่งระยะทางไกล / วิ่งเทรล มาก่อน และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเท่านั้นจึงจะสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ สำหรับประเภทระยะ 25 กม. และ 15 กม. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยไม่ต้องผ่านเกณฑ์คัดเลือก อย่างไรก็ตามผู้จัดฯแนะนำว่าผู้สมัครควรมีการฝึกฝนให้เพียงพอและเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน

เงื่อนไขการแข่งขันของแต่ละประเภท

ประเภท 100 กม. (เปิดรับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น)

 • การแข่งขันประเภทนี้เป็นการเปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องสมัครก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนที่จำกัดไว้)
 • ผู้สมัครต้องเคยผ่านการวิ่งมาราธอน ด้วยเวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมง 30 นาที หรือ การวิ่งระยะไกลประเภทอื่นๆภายใน 2 ปี พร้อมแนบหลักฐาน
 • ผู้สมัครจะต้องแข็งแรงและสุขภาพดี
 • วิ่งเส้นทาง 50 กม. จำนวน 2 รอบ
 • จำกัดเวลาวิ่ง 18 ชั่วโมง 30 นาทีเท่านั้น เนื่องจากมีรายละเอียดสำหรับการจำกัดเวลา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
  เวลาปล่อยตัวและการจำกัดเวลา

ประเภท 50 กม. (สมัครได้ที่ร้านเดอะ นอท เฟซ และ ออนไลน์)

 • เป็นระยะสำหรับนักกีฬาที่มีประสบการณ์เท่านั้น
 • สำหรับนักกีฬาที่มีประสบการณ์วิ่งระยะมาราธอนมาก่อน
 • ผู้สมัครจะต้องแข็งแรงและสุขภาพดี
 • วิ่งเส้นทาง 50 กม. จำนวน 1 รอบ
 • จำกัดเวลาวิ่ง 9 ชั่วโมง 30 นาทีเท่านั้น เนื่องจากมีรายละเอียดสำหรับการจำกัดเวลา โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เวลาปล่อยตัวและการจำกัดเวลา

ประเภท 25 กม. (สมัครได้ที่ร้านเดอะ นอท เฟซ และ ออนไลน์)

 • วิ่งเส้นทาง 25 กม. จำนวน 1 รอบ
 • จำกัดเวลาวิ่ง 5 ชั่วโมง 30 นาทีเท่านั้น

ประเภท 15 กม. (สมัครได้ที่ร้านเดอะ นอท เฟซ และ ออนไลน์)

 • วิ่งเส้นทาง 15 กม. จำนวน 1 รอบ
 • จำกัดเวลาวิ่ง 3 ชั่วโมง 30 นาทีเท่านั้น
ช่องทางการรับสมัคร

1. ร้าน เดอะ นอท เฟซ®

 • สยาม ดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 1 (กรุงเทพฯ) โทร. 062-610-9101
 • เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 3 (กรุงเทพฯ) โทร. 062-658-0322
 • เซ็นทรัล พระรามเก้า ชั้น 3 (กรุงเทพฯ) โทร. 094-480-6250
 • เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 3 (กรุงเทพฯ) โทร. 062-709-0542
 • เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 3 (กรุงเทพฯ) โทร. 062-698-8001
 • เมกา บางนา ชั้น 2 (กรุงเทพฯ) โทร. 094-480-6251
 • สเปลล์แอทฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น G (กรุงเทพฯ) โทร. 062-709-0542
 • เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น 2 โทร. 094-480-6249
 • เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 2 โทร. 094-480-6252
 • เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ชั้น 2 โทร. 094-480-6253
 • เซ็นทรัล เฟสติวัล นครราชสีมา ชั้น 2 โทร. 094-480-6253

ค้นหาร้าน เดอะ นอท เฟซ : www.thenorthfacethailand.com

2. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.gotorace.com
อีเมล info@gotorace.com
โทร 02-236-2931, 02-236-2932