เวลาปล่อยตัวและการจำกัดเวลา

ประเภทการแข่งชัน เวลาปล่อยตัว จำกัดเวลา
100 กม. 04.30 น. 18½ ช.ม.
50 กม. 05.00 น. 9½ ช.ม.
25 กม. 06.30 น. 5½ ช.ม.
15 กม. 07.30 น. 3½ ช.ม.

กำหนดเวลา คัท-ออฟ

ประเภท 100 กม. เวลาคัท-ออฟในแต่ละจุด

  • เช็คพอยท์ 5 (50 กม.)     เวลา 13.00 น. (8 ชั่วโมง 30 นาที)
  • เช็คพอยท์ 1 (58 กม.)     เวลา 14.51 น. (10 ชั่วโมง 21 นาที)
  • เช็คพอยท์ 2 (70 กม.)     เวลา 17.15 น. (12 ชั่วโมง 45 นาที)
  • เช็คพอยท์ 3 (82 กม.)     เวลา 19.15 น. (14 ชั่วโมง 45 นาที)
  • เช็คพอยท์ 4 (89 กม.)     เวลา 20.23 น. (15 ชั่วโมง 53 นาที)
  • เส้นชัย (100 กม.)           เวลา 23.00 น. (18 ชั่วโมง 30 นาที)

หมายเหตุ นักกีฬาประเภท 100 กม. ต้องผ่านการตรวจร่างกายจากทีมแพทย์ ณ จุดเช็คพอยท์ที่ 5 (กิโลเมตรที่ 50) ระหว่างเวลา 12.00 น. - 13.30 น. เพื่อรับรองสภาพร่างกายสำหรับรอบถัดไป

ประเภท 50 กม.

  • จุดคัท-ออฟอยู่ที่เส้นชัย (50 กม.) เวลา 14.30 น. (9 ชั่วโมง 30 นาที)

ประเภท 25 กม.

  • จุดคัท-ออฟอยู่ที่เส้นชัย (25 กม.) เวลา 12.00 น. (5 ชั่วโมง 30 นาที)

ประเภท 15 กม.

  • จุดคัท-ออฟอยู่ที่เส้นชัย (15 กม.) เวลา 11.00 น. (3 ชั่วโมง 30 นาที)

ขั้นตอนการคัท-ออฟ :

นักกีฬาประเภท 100 กม. จะต้องถึงจุดเช็คพอยท์ก่อนเวลาคัท-ออฟ หากถึงหลังเวลาที่กำหนดจะถูกปรับออก กรรมการสนามจะทำการคัท-ออฟในแต่ละจุดเช็คพอยท์ นักกีฬาจะต้องคืนชิพจับเวลา พร้อมหยุดวิ่งทันที นักกีฬาต้องปฏิบัติตามคำตัดสินของกรรมการอย่างเคร่งครัดและถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนเวลาคัท-ออฟ